تشکل های دانشجویی خوانسار-اخبار و تحلیل ها

اخبار،تحلیل مسائل فرهنگی سیاسی واخبار دانشگاهها را در وبلاگ ما مشاهده نمایید.

تشکل های دانشجویی خوانسار-اخبار و تحلیل ها

اخبار،تحلیل مسائل فرهنگی سیاسی واخبار دانشگاهها را در وبلاگ ما مشاهده نمایید.

۱۰ مطلب با موضوع «ژنو» ثبت شده است

1-حق غنی سازی در 2-NPTغنی سازی در توافقنامه ژنو3-اظهارات شفاهی طرف غربی درباره حق غنی سازی ایران

حق غنی سازی در NPT

ناگفته پیداست که رسیدن به آنچه(حق ) مردم یک کشور در عرصه هسته ای است، نه برای ایران، بلکه برای هر کشوری یک خط قرمز غیرقابل معامله است. این(حق ) را معاهده NPT در ماده اول بند 4 خود ای نگونه تبیین کرده است: هیچ نکته ای در این پی ان نباید به گونه ای تفسیر شود که (حق مسلم ) هم پیمانان در انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را تحت تاثیر قرار دهد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۳ ، ۰۱:۲۹
دانشجو بسیجی

حقوق هسته ای

حقوق هسته ای به معنای داشن چرخه سوخت است که در قرارداد npt به آن تصریح شده استدر

ذیل به تعریف و مراحل این چرخه به طور خلاصه اشاره می نماییم:

توضیح چرخه سوخت

چرخه سوخت هسته ای شامل فرآیندهای مختلفی است که منجر به تبدیل سنگ معدن اورانیوم به سوخت

مورد استفاده در نیروگاه های هسته ای می شودمجموعه این مراحل، چرخه سوخت هسته ای نام گرفته است.

مراحل هفت گانه چرخه سوخت هسته ای عبارتند از:.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۳ ، ۱۹:۳۸
دانشجو بسیجی

اصل موضوع مورد منازعه در این توافقنامه بین ایران و 1+ 5 درباره چیست؟

برای پاسخ به این سؤال به متن نامه ریاست محترم جمهوری آقای دکتر روحانی به رهبر معظم انقلاب در روز 3/ 9/ 1392 مراجعه می نماییم. ایشان دراین متن مرقوم کرده اند که:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۳ ، ۱۸:۲۷
دانشجو بسیجی

بررسی برخی زوایای مقدمه متن توافقنامه

منطق(همه یا هیچ)(nothing is agreed until everything is agreed)

این قید در دو جای متن آمده یکی در مقدمه: (این راه حل جامع از یک کل متحد تشکیل میشود که هیچ چیزی توافق نمی شود مگر اینکه در مورد همه چیز توافق شود. ( دومین بار در انتهای قرارداد است که به صراحت آمده است: «در ارتباط با گام نهایی و هر گامی در میان )گا مهای میانی(، اصل استاندارد که «هیچ چیزی توافق نمی شود مگر اینکه در مورد همه چیز توافق شود »، اعمال می شود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۲ ، ۰۰:۴۳
دانشجو بسیجی

متن ا نگلیسی مقدمه،

ترجمه فارسی مقدمه

Joint Plan of Action

Preamble

The goal for these negotiations is to reach a mutually-

agreed long-term comprehensive solution that would

ensure Iranˈs nuclear program will be exclusively peaceful

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۲ ، ۲۳:۴۹
دانشجو بسیجی

تاکید غیرطبیعی بر محرمانه بودن مذاکرات

یکی از سؤال برانگیزترین رفتارهای دیپلماتیک تیم مذاکره کننده ایران در دور اخیر مذاکرات با 1+ 5، تأکید بر محرمانه بودن این مذاکرات است.این در حالی است که در دور ههای قبلی مذاکرات همواره تیم ایرانی تاکید داشت آمادگی پخش مستقیم و زنده مذاکرات از رسانه ها را دارد و با این کار میخواهد به جهان نشان دهد منطقی قوی دارد 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۲ ، ۰۰:۰۹
دانشجو بسیجی

اظهارات متناقض طرفین و ضرورت بررسی دقیق توافقنامه

توافقنامه ژنو در فاصله کوتاهی بعد از امضای آن از سوی طرفین مذاکره کننده با برداشت ها و اظهارنظرهای «متفاوت » در داخل کشور و متضاد » از جانب حریف بیرونی روبرو شد. تا آنجا که امروزه درباره توازن میان آنچه داده ایم و آنچه گرفته ایم، ابهامات و تردیدهای جدی پدید آمده است. به عنوان مثال، یکی از خطوط قرمز اصلی ما که طی 10 سال گذشته بر آن اصرار ورزیده ایم، به رسمیت شمردن حق غنی سازی در داخل کشور و با تعریف روشن و صریح ماده 4 معاهده NPT بوده است. دراین باره تیم مذاکره کننده کشورمان تأکید می ورزد که در توافقنامه ژنو حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته شده است ولی از سوی دیگر حریف با صراحت اعلام میکند که این حق در توافقنامه نیامده و به رسمیت شناخته نشده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۲ ، ۰۰:۰۶
دانشجو بسیجی

 1-واژگان متن قابلیت برداشت های متعدد را دارد2-وجود ابهامات متعدد در توافقنامه

واژگان متن قابلیت برداشت های متعدد را دارد

یکی از مهم ترین ویژگیهای یک متن حقوقی به کارگیری واژه های صریح و دارای معنای روشن است. واژه هایی که امکان برداشت یا تفاسیر متعدد از آ نها وجود نداشته باشد. میزان قوت یک متن حقوقی به همین دقت در به کارگیری فنی و دقیق واژه ها بستگی دارد؛ اما این توافقنامه دارای واژ ه های مبهم، تفسیرپذیر و گاه چندمعنایی است. واژ ههایی که هر کس می تواند از آن برداشتی داشته باشد. این اشکال در بهترین حالت نشان دهنده ناآشنایی نویسندگان توافقنامه با قراردادنویسی های بین المللی است چرا که این ترکیب واژگانی از امکان اجرایی شدن محدودی برخوردار است. از طرف دیگر در رویکردی بدبینانه بر اساس یک برنامه ریزی و ریزنگری از سوی طرف مقابل بوده است که با به کارگیری واژه هایی با معانی غیر شفاف، درصدد است هنگام اجرای توافقنامه بیشترین امتیازات نانوشته را گرفته و بیشترین تعهدات را به طرف مقابل تحمیل نموده و آن را پای تفسیر خود از متن بگذارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۲ ، ۰۰:۰۷
دانشجو بسیجی


 1-معرفی اجمالی توافقنامه،2-زمان اجرای هر یک از گا مها،3-نتایج عدم معین بودن زما نبندی گا مها:

1-معرفی اجمالی توافقنامه

این توافق نامه از یک مقدمه و 3 گام به نام های گام اول، گام دوم، گام نهایی و یک بخش نهایی به نام گام بعد ) Following successful implementationof the final step تشکیل شده است. البته با عناوین مختلف و متفاوتی از این گام ها نا مبرده شده است که در جای خود به آن پرداخته می شود. مقدمه از ) The goal for ( شرو ع شده و با ) nuclear program ( خاتمه مییابد.بعد از مقدمه وارد گام دوم م یشود. گام دوم از ) There would ( شرو ع شده و تا of this matterادامه پیدا میکند. بعد از آن گام اول با عبارت Elements of a first step  آغازشده و دو صفحه و نیم بعد با عبارت ) agreed amount ( پایان میپذیرد. پس از آن گام نهایی با عبارت ) Elements of ( آغازشده و تا practices   R&D ادامه مییابد. در پایان هم به گام بعد ) Following ( اشاره شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۲ ، ۲۰:۲۹
دانشجو بسیجی

     1- کلیات توافق نامه،2-این یک توافق نامه است،3-تعهدات ما بین المللی شد،4-تاکید بر متن انگلیسی توافقنامه است5-عدم نقش مجلس در تصویب یا رد این توافقنامه

1-کلیات توافقنامه

بعد از گذشت حدوداً 10 سال از شروع مذاکرات هسته ای و سا لها بحث و گفتگو پیرامون رسیدن به را ه حلی جامع و مورد توافق طرفین، بالاخره در3آذر 1392 مطابق با 24 November , 2013 قراردادی به عنوانJoint Plan of Action

یا همان «برنامه اقدام مشترک » بین کشورهای 1+ 5 و جمهوری اسلامی ایران منعقد گردید. در واقع در طی این سا لها همه تلا ش و کوشش تیم های دیپلماسی طرفین برای رسیدن به یک چهارچوب مورد توافق طرفین بود تا مبنای اقدامات آینده قرار گیرد. این مهم در این قرارداد به وقوع پیوست و واضح است که زین پس دیگر بحثی پیرامون چهارچوب همکاری

به وقوع نمی پیوندد بلکه گفتگوهای بعدی برای تبیین را هکارهای عملیاتی کردن این توافق صورت می پذیرد. از این روست که محتوای این توافق بسیار مهم و اثرگذار است. این توافق مانند ریلی عمل می کند که مسیر آینده قطار مذاکرات را مشخص مینماید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۲ ، ۲۳:۴۲
دانشجو بسیجی